Filosofia

 

"A goal is a dream with a deadline."

 

Un objectiu és un somni amb data d'entrega.

 

Cada projecte està marcat pel "tempo" que demana el client.  Es tracta d'obtimitzar el temps i recursos al calendari escollit.

Joan Sunyol

Disseny Industrial

Maquetes

Impressió 3d